Armonia cu natura

Cos de legume Terapie florala

Copiii sunt educaţi încă din grădiniţă să fie responsabili faţă de mediu, prin participarea la diferite activităţi practice, în funcţie de specificul vârstei şi trebuie să ştie că orice copil poate deveni un prieten al naturii. Deoarece acţiunea copilului are la bază imitaţia, comportamentul adulţilor este foarte important pentru el.

Copiii trebuie să ştie că florile trăiesc mai mult in mediul natural decât în vaze, iar unele insecte sunt foarte folositoare pentru plante (buburuza, albina). În timpul ieşirilor în natură, copiii trebuie să-şi însuşească şi să respecte câteva reguli de comportare civilizată. Mijloacele de realizare a comportamentelor pot fi informative (povestiri, lecturi după imagini, poezii) sau formative ( activităţi practice în care copiii sunt puşi în situaţia de a acţiona).  Activităţile extracurriculare (plimbările, vizitele, excursiile) contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre mediu, îi ajută pe aceştia să îşi petreacă timpul într-o manieră relaxantă, dar au şi un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup, creând un sentiment de siguranţă şi încredere.

Prin participarea la aceste activităţi, copilul înţelege rolul pe care îl are în natură, ce acţiuni este capabil să efectueze şi care sunt urmările unor atitudini necorespunzătoare faţă de mediul înconjurător.

IMG_0126Orice copil poate deveni un prieten al naturii, cu condiţia de a o respecta. Natura are nevoie de prieteni. Vârsta preşcolară este vârsta la care copilul îşi etalează dragostea aproape înnăscută faţă de animale şi plante şi constituie o etapă în care, dacă avem suficient tact pedagogic, vom face o complexă educaţie ecologică eficientă în etapele viitoare ale vieţii.

Prin fapte, gesturi, exemple demne de urmat, putem sădi în sufletul copilului mila şi respectul pentru orice fiinţă neajutorată, putem stârni dragostea pentru natură şi dorinţa de a veni în sprijinul ei.

Fiecare anotimp, prin specificul său, oferă copilului posibilitatea efectuării unor acţiuni variate:

  • primăvara – pregătirea pământului, greblatul straturilor, plantarea florilor şi a pomilor;
  • vara – întreţinerea acestora;
  • toamna – adunarea frunzelor uscate, pregătirea trandafirilor pentru anotimpul rece;
  • iarna – construirea căsuţelor pentru păsări, hrănirea acestora.

Aceste acţiuni, oferă copiilor posibilităţi de dezvoltare a iniţiativei, a dragostei pentru natură, pentru muncă, îmbogăţesc deprinderile de comportare civilizată, asigură o atitudine plină de grijă faţă de mediul înconjurător. La vârsta preşcolară, copiii sunt foarte receptivi la ceea ce li se prezintă şi li se explică în legătură cu mediul, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens.

rasarit@amurtel.ro

0743161740