Activități extra curriculare

Optionale & excursii Parteneriate & proiecte internationale

Activităţile extracurriculare contribuie la completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională a activităţilor copiilor.

Având un caracter atractiv, preşcolarii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Ele lărgesc orizontul cultural al copiilor, completând cu noţiuni noi volumul de cunoştinţe însuşite la activităţi. Participarea copiilor la acţiunile organizate în afara grupei şi a grădiniţei constituie, de asemenea şi un mijloc de formare al competenţelor.

Valenţele formative ale acestor forme de activităţi, se extind asupra tuturor com- portamentelor, îmbogăţind sfera informaţională, declanşând trăiri afective şi oferind condiţii prielnice exersării conduitei moral-civice a copiilor. Specific acestor activităţi este faptul că stimulează spiritul de iniţiativă şi dispun de o încărcătură afectivă puternică.

Aceste activităţi sunt apreciate de către copii si de către factorii educaţionali în măsura în care îndeplinesc o serie de condiţii :

  • urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ;
  • valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor;
  • organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă;
  • formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc şi un scop educativ;
  • au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi încredere.

Activitatile extracurriculare fiind axate în principal pe viaţa în aer liber, în cadrul acţiunilor turistice, preşcolarii descoperă lumea în care trăiesc cu toate aspectele şi tainele ei, care îi fascinează şi le stimulează interesul de cunoaştere.

Copiii dobândesc o mare cantitate de informaţii despre munca omului, îşi formează reprezentări
simple despre structura şi condiţiile de viaţă ale unor plante şi animale, despre legi obiective ale
succesiunii anotimpurilor, despre frumuseţile şi bogăţiile ţării etc.

Copilul care a învăţat să admire natura, parcul cu flori, să asculte susurul unui izvor, să observe munca depusa de unele insecte pentru a-şi strânge provizii pentru iarnă (furnicile, de exemplu) sau câtă strădanie depune o rândunică pentru a construi cuibul puişorilor ei şi apoi pentru a-i hrăni, acel copil va deveni prietenul naturii şi mai apoi protectorul ei.

Evenimente speciale:
In fiecare an organizam festivaluri si evenimente cu teme speciale care ofera copiilor memorabile experiente educationale. Exemplele includ: Bazarul de Toamna, Ziua Pamantului, Ziua Diversitatii, Expozitia de Arte a Copiilor. Aveti mai jos un videoclip care contine un exemplu de eveniment anual – Bazarul de Toamna:

Bazarul de Toamna / Autumn Bazaar from Gradinita Rasarit on Vimeo.

rasarit@amurtel.ro

0743161740