Abordare holistica

Ecologie Creativitate Povestea Dezvoltarea socio-emotionala

Abordarea holistică se realizeaza prin Educaţia Neoumanistă si pune un accent deosebit pe construirea de relaţii pozitive cu sine, cu ceilalţi şi cu mediul.

Este un gen de educaţie holistică care se adresează dezvoltării multilaterale a copilului: dezvoltarea fizică, abilităţile de viaţa practică, puterea morală, echilibrul emoţional, responsabilitatea socială, preocuparea ecologică, cunoştinţele intelectuale, expresia creativă, înţelegerea intuitivă şi spirituală, nutrirea unei iubiri universale şi respectul pentru toate fiinţele lumii.

Stilul de învățare

Abordarea holistică se reflectă şi în stilurile de învăţare. Copiii învaţă spontan şi natural absorbind ca un burete, luând informaţia din mediu ca pe un întreg, şi apoi descifrează componentele construind înţelesul.

De aceea stilurile de învăţare în Educaţia Neoumanistă reflecta acest proces holistic, alternând “experienţe complete” pentru a trezi curiozitate şi motivaţie, cu prezentarea şi explicarea elementelor. Această abordare conserva capacitatea sintetică şi intuitivă a gândiri holistice care deseori este atrofiată (minimalizata) în efortul grăbit de a forma gândirea analitică.

Curriculum-ul Neoumanist are un puternic caracter inclusiv şi porneşte de la cunoaşterea profundă a copilului pentru a asigura progresul acestuia în toate domeniile dezvoltării. Este un curriculum orientat pe proces nu pe rezultat, pe autenticitatea interioară în parteneriat cu ghidare din partea un autoritatea binevoitor nu doar o dependență pe autoritatea externă.

Curiozitatea copilului este sursa de energie necesară procesului de învăţare eficient. (El nu trebuie să fie un simplu participant ci trebuie să contribuie activ la linia pe care o trasează în desfăşurarea învăţării). Copilul nu este considerat doar ca un recipient care trebuie umplut prin educație, el trebuie sa fie implicat activ în formarea și directțonarea procesului de învatare.

Estetica Neoumanistă

Selecţia de materiale didactice şi organizarea spaţiului în Educaţiei Neoumanista reflectă un respect pentru natură şi expresia cultural semnificativă şi bogată pentru a cultiva abilitatea estetică a minţii.

Materiale naturale precum lemnul, lutul, lâna, seminţe, scoici, cristal sunt esenţiale pentru a hrăni sensibilitatea şi aprecierea pentru natură şi au o altă vitalitate fata de obiectele sintetice.

Expresiile pseudoculturii comerciale precum jocurile, poveştile şi jucăriile care conţin stereotipuri negative, sau care pot inocula frica, violenta, rutina, inferioritatea, sau superioritatea sunt evitate. Jocurile şi activităţile sunt gândite pentru a promova cooperarea şi nu doar competiţia.

rasarit@amurtel.ro

0743161740