Cum dezvoltăm trăsături de personalitate pozitive prin antrenarea trăirilor emoționale?

Începerea frecventării gradiniței este o tranziție semnificativă pentru cei mai
mulți copii, deoarece se constituie în startul pentru experiențe intr-un mediu
nou. În aceste condiții, pot să apară stări de anxietate datorită temei de
necunoscut.

Copiii sunt diferiți ca înălțime, greutate, culoarea pielii, păr, etnie, limbă,
situație materială, familie, dizabilități. Grădinița trebuie sa fie un mediu incluziv
de învățare, care să răspundă nevoilor individuale, să crească șansele de
succes ale tuturor copiilor, să dezvolte respectul și imaginea de sine, să
valorizeze în mod benefic diferențele dintre persoane, să reducă sau să elimine
comportamentele inadecvate. Într-un astfel de mediu, copiii obțin rezultate mai
bune, au o stimă de sine crescută, rezolvă mai ușor conflictele, dezvoltă abilități
personale și sociale, sunt mai inteligenți emoționali și au o atitudine pozitivă
despre viață.

Abilitățile emoționale susțin atat dezvoltarea socială cat și pe cea cognitivă a
copilului, ceea ce ajută copilul să stabilească și să mențină relații cu ceilalți.
Pentru a dezvolta relații pozitive cu cei din jur și pentru a reacționa adecvat în
diferite situații, copilul trebuie să iși înțeleagă în primul rand emoțiile, să
empatizeze cu ceilalți colegi și să îi sprijine.

Există o paletă largă de activități care se pot desfășura pentru antrenarea și
desfășurarea unor trăiri emoționale și a trăsăturilor pozitive de personalitate,
cum ar fi: jocul de rol, poveștile terapeutice, jocuri elaborate cu reguli si
obiective care să vizeze aspectele urmărite: colaborarea, întrajutorarea,
stăpanirea de sine, găsirea de soluții pentru rezolvarea unor probleme etc.

Metodele de prevenire și rezolvare a stărilor tensionale sunt, de asemenea,
diverse: evitarea criticilor dese, încurajarea copiilor în a se confrunta singuri cu
problemele, asigurarea unui climat psihoafectiv pozitiv, plin de afecțiune și
înțelegere, încurajarea manifestărilor pozitive și corectarea cu mult tact a celor
negative, exemplul personal al adultului, implicit propria stăpanire de sine.

Un articol de Sorina 

rasarit@amurtel.ro

0743161740