Învățam să fim ecologiști!

Ființă umană trebuie educata în spiritul respectului fată de mediu. De aceea, toți suntem responsabili în a construi un mediu educațional care să motiveze copilul în procesul de protejare a naturii. Sentimentele și atitudinile copiilor fată de natură trebuie să fie de respect și grijă având în permanentă convingerea că oamenii sunt parte integrantă din natură și nicidecum superiorii acesteia.Natura a protejat omul încă de la apariția acestuia,oferindu-i necesarul existenței.

Criza ecologică ce se manifestă tot mai pregnant e un semn că legătura dintre ființa umană și Mama Terra a început să se macine. Echilibrul în natură începe să cedeze și pe alocuri să dispară. Pentru a supraviețui, oamenii au nevoie de o existentă stabilă în mediul lor adecvat.

Pentru Grădinița Răsărit educația ecologică constituie unul dintre obiectivele de bază care se regăseste în toată activitatea educativă. Educația ecologică nu este doar o categorie de activitate sau un moment determinat de un eveniment și nici nu poate fi identificată într-un singur domeniu al cunoașterii. Ea se poate regăsi în orice moment al zilei împletită cu o varietate de activități educative. Acest tip de educație are aspect moral/etic pregnant, nerezumandu-se doar la aspectele umane sau de mediu. În grădinița noastră ecologia este abordată într-o manieră interdisciplinară,holistica, întrucât are legături de substantă, mai mult sau mai puțin vizibile, cu alte categorii de activitate.

Interdisciplinaritatea ne oferă posibilitatea de a prezența copiilor noștrii obiecte și fenomene într-o relație de intercondiționare și a-i face să inteleagă pericolul dezechilibrului natural determinat de influența omului. Ei sunt martori oculari ai transformărilor din viața socială, culturală, economică și din mediu. Toate aceste aspecte le stârnesc curiozitatea pe care o manifestă prin intrebările pe care ni le adresează, iar prin răspunsurile oferite noi îi conducem la înțelegerea relațiilor dintre fenomene și rezultatul acestora.

În acest sens Grădinița Răsărit și-a asumat responsabilitatea de a trezi interesul copiilor pentru a cunoaște, iubi și ocroti natura și a oferi fiecăruia posibilitatea de a manifesta o atitudine personală, responsabilă fată de mediul în care trăieste. De aceea este necesar ca micuții să fie ajutați să pătrundă tainele naturii pentru a sesiza interdependența și cauzalitatea fenomenelor, precum și în formarea unei conduite ecologice care să-i conducă spre educarea dragostei fată de natură, educarea capacitătii de a ocroti și respecta mediul și a dorinței de a contribui la păstrarea echilibrelor ecologice ce se manifestă în natură aplicând principiile permaculturii.Grădiniță noastră a dezvoltat și va dezvolta programe de educație ecologică având că scop :

  • Stimularea copilului pentru a desfăsura activităti cu caracter experimental și demonstrativ prin care să contribuie la păstrarea sănătătii mediului în care trăieste;
  • Însușirea unor norme de comportament ecologic specific asigurării echilibrului dintre sănătatea individului, a societătii și mediului și formarea unei atitudini dezaprobatoare fată de cei care incalcă aceste norme;
  • Stimularea imaginației și a creativitătii;
  • Încurajarea copilului pentru a exprima independent opinii și stări sufletești proprii și pentru motivarea lor.

Director educativ,

Magda Zâmbet

rasarit@amurtel.ro

0743161740